Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293

Thứ ba, 10/10/2023 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4589/UBND-XD ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị góp ý kiến về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293 (đoạn từ xã Lan Mầu đến xã Khám Lạng), huyện Lục Nam đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4553/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở lập quy hoạch: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ phía Nam ĐT293 (đoạn từ xã Lan Mầu đến xã Khám Lạng), huyện Lục Nam đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000) cần tuân thủ, phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 21/12/2020.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.403 ha chưa phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt (quy mô diện tích khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại Quy hoạch tỉnh là 490 ha); đồng thời, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang được phê duyệt năm 2022, do đó, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam cần được rà soát, điều chỉnh, đảm bảo thống nhất, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, làm cơ sở lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, bổ sung thuyết minh, làm rõ về cơ sở lập quy hoạch với tên gọi, tính chất, chức năng, địa điểm, phạm vi, quy mô như đề xuất, sự phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam; xác định rõ tính chất của khu vực lập quy hoạch, làm cơ sở áp dụng loại hình quy hoạch phù hợp (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng);

2. Về nội dung đồ án quy hoạch: Rà soát nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống lũ và đê điều, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan; lưu ý không cập nhật các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo yêu cầu pháp lý.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4553/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)