Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 KCN Cây Trường, tỉnh Bình Dương

Thứ hai, 16/10/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4650/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương góp ý hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường, tỉnh Bình Dương.

Ngày 19/7/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3155/BXD-QHKT về Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Cây Trường, tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 là thực hiện trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 20 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14.

Theo nội dung hồ sơ, hiện nay, Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng đang được tổ chức lập, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, tại các quy hoạch nêu trên đề nghị làm rõ các tuyến hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo kết nối hạ tầng trong KCN Cây Trường với các khu vực chức năng khác trong huyện Bàu Bàng và tỉnh Bình Dương.

Trường hợp các tuyến hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và liên khu vực đi qua phạm vi ranh giới KCN, đề nghị phân tách rõ quy mô diện tích trong cơ cấu sử dụng đất của KCN để quản lý thống nhất, đồng bộ và đảm bảo diện tích giao thông trong KCN theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; có giải pháp tổ chức giao thông để bảo đảm an toàn trong vận hành sản xuất của KCN và tổ chức sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KCN Cây Trường cần ban hành theo quy định quản lý, làm cơ sở tổ chức quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4650/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)