Về việc cập nhật công suất điện tại Khu các cơ sở nghiên cứu, hợp tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên khu đất VNC2 – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (dự án VNC2)

Thứ hai, 16/10/2023 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3341/ĐHQGHN-XD ngày 12/09/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cập nhật công suất điện tại Khu các cơ sở nghiên cứu, hợp tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên khu đất VNC2 – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (dự án VNC2).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4647/BXD-QHKT có ý kiến  như sau:

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu các cơ sở nghiên cứu, hợp tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên khu đất VNC2 tại Quyết định số 542/QĐ-BXD ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã dự kiến công suất điện của dự án VNC2 là 3.015kVA và cho phép vị trí và công suất trạm có thể thay đổi phù hợp với dây chuyền công nghệ và nhu cầu của các khu sản xuất, thí nghiệm sẽ được thực hiện ở trong giai đoạn sau.

Tại văn bản số 3341/ĐHQGHN-XD ngày 12/09/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội và văn bản số 251/BQLWB ngày 19/9/2023 của Ban Quản lý dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐHQGHN (kèm theo hồ sơ) đã giải trình, làm rõ việc tăng tổng công suất điện dự án VNC2 từ 3.015kVA lên thành 7.010kVA sau khi đã tính đầy đủ các phụ tải khoa học công nghệ và trang thiết bị của tòa nhà và đáp ứng khả năng cấp điện từ Trạm biến áp 110kVA thuộc Dự án đầu tư hệ thống Hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02).

Do đó, việc thay đổi tổng công suất điện tại dự án VNC2 đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần lưu ý các giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo đảm phù hợp pháp luật hiện hành khi tổ chức triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4647/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)