Hướng dẫn, giải đáp một số vấn đề về bảo hiểm xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 13/09/2023 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4099/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định hướng dẫn, giải đáp một số vấn đề về bảo hiểm xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, trường hợp việc thi công xây dựng gây tổn thất đến các công trình nhà cửa, tài sản trên đất, tính mạng của các hộ dân, các công trình xây dựng liền kề và nằm ngoài phạm vi xây dựng của dự án thì các bên cần (i) đánh giá, xác định được rõ nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại, tổn thất này làm cơ sở xác định các chủ thể, đối tượng có liên quan; và (ii) đánh giá, thống nhất về phạm vi trách nhiệm dân sự tương ứng của từng chủ thể, đối tượng làm cơ sở xác định nghĩa vụ đền bù của từng bên đối với từng vụ việc cụ thể, trừ những nội dung đã được bảo hiểm theo các điều khoản hợp đồng bảo hiểm tương ứng đã ký kết.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba là bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Theo đó, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba do nhà thầu thi công xây dựng mua và được tính vào dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã bao gồm phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Trường hợp lập dự toán chi phí tư vấn và dự toán gói thầu tư vấn thì phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được tính trong dự toán.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4099/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)