Hướng dẫn điều chỉnh bổ sung chi phí thực hiện các hợp đồng xây dựng do dự án bị tạm dừng, hoãn giãn tiến độ

Thứ hai, 02/10/2023 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4362/BXD-KTXD gửi Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 về việc bổ sung chi phí phát sinh hợp lý do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Theo đó, việc quản lý hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng, thì bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong trường hợp do nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị gián đoạn, thực hiện chậm tiến độ, gặp rủi ro,… Như vậy, nếu việc chậm tiến độ thực hiện của hợp đồng như nêu tại văn bản số 458/BQL-TĐ do lỗi của bên giao thầu thì bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu theo đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 146 Luật Xây dựng.

Việc xác định mức bồi thường thiệt hại do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng như nêu tại văn bản số 458/BQL-TĐ do các bên tham gia hợp đồng cùng xem xét, xác định, thương lượng trên nguyên tắc tương đương với mức tổn thất do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gây ra đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, đủ vốn để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4362/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)