Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung cấp Bộ thực hiện năm 2024

Thứ hai, 02/10/2023 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 1028/QĐ-BXD ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2024, Bộ Xây dựng thông báo danh mục bổ sung các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo quy định, như sau:

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyn chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 tại Chương VI của Quy chế 881;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định theo các Điều tại Chương II và III của Quy chế 881.

2. Hồ đăng ký tham gia tuyn chọn:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Chương II của Quy chế 881.

- Các biểu mẫu tương ứng theo Quy chế 881 đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

3. Nơi nộp hồ và thi hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) - Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 23/10/2023. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 23/10/2023.

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN bổ sung để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2024 kèm theo Thông báo này.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Hiển – chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 02439760271, máy lẻ 133.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_112-TB-BXD_02102023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 112/TB-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)