Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 05/09/2023 17:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét phê duyệt chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân và cập nhật đô thị mới Nghi Xuân vào quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở quản lý, đầu tư phát triển đô thị, sớm đưa Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3980/BXD-QHKT trả lời như sau:

Ngày 09/01/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 73/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, nội dung:

Hiện nay, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có 17 đơn vị hành chính gồm: 02 thị trấn đang là đô thị loại V (thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An) và 15 xã với diện tích tự nhiên khoảng 224 km2, dân số khoảng 104.000 người.

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và số 241/QĐ-TTg ngày 24/01/2021 phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, theo đó đến năm 2030, huyện Nghi Xuân sẽ có 03 đô thị loại IV gồm: Tiên Điền, Xuân An và đô thị mới Nghi Xuân.

Do đó việc lập Quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân với phạm vi toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân là chưa có cơ sở. UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung đô thị mới Nghi Xuân trên cơ sở đánh giá khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, có khả năng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV trong tương lai theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3980/BXD-QHKT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)