Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 5

Thứ tư, 06/09/2023 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 khóa XV do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị:“Việc tăng mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và gia đình chính sách: Hiện nay, mức hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ), cho gia đình chính sách (theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ) với mức 40 triệu đồng xây mới, 20 triệu đồng đối với sửa chữa là quá thấp so với mặt bằng giá cả vật liệu xây dựng, nhân công. Cử tri đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ để đảm bảo chi phí xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4011/BXD-QLN  trả lời như sau:

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm giải quyết vấn đề nhà ở và ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững của các hộ dân nghèo có khó khăn về nhà ở, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ dân sinh sống tại các vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1. Về mức hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021-2030. Việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Nội dung số 2 Dự án 1 của Quyết định số 1719/QĐ-TTg, giai đoạn 2021-2025 dự kiến hỗ trợ hơn 18.300 căn nhà ở.

Tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thì mức hỗ trợ trực tiếp tối thiểu là 44 triệu đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 40 triệu đồng, ngân sách địa phương tối thiểu là 4 triệu đồng). Đồng thời, các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc Chương trình còn được vốn vay ưu đãi (mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho hộ nghèo vay theo quy định hiện hành với thời gian tối đa là 15 năm) từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 40 triệu đồng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình này. Như vậy, chưa tính đến số tiền mà gia đình tự cân đối thì tổng mức hỗ trợ từ Chương trình tối thiểu là 84 triệu đồng.

2. Về mức hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách (theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, hộ có công có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng nếu xây mới hoặc 20 triệu đồng nếu sửa chữa nhà ở. Sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24 m2); đảm bảo “3 cứng”. Chính sách được thực hiện từ năm 2013-2019.

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được quy định từ Điều 99 đến Điều 102 Mục 6 Chương III của Nghị định này; đồng thời Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 19/12/2022, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 61/TTr-BXD trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới. Theo đó, trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với trường hợp xây mới nhà ở là 60 triệu đồng/hộ, đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở 30 triệu đồng/hộ (tăng hơn so với mức hỗ trợ của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở, 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở).

Hiện nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4011/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)