Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Thứ năm, 20/07/2023 08:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ngày 20/7/2023, Dự thảo 1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD đã được đăng tải lấy ý kiến góp ý lần 1 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD vào ngày 28/7/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc.

1. Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, Bộ Xây dựng mời bạn đọc tham gia góp ý cho Dự thảo lần 2 sửa đổi 01 QCVN 06:2022/BXD. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) theo địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (trước ngày 05/9/2023) để tổng hợp. (Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Hoàng Mạnh; SĐT:0912.954.707; Email: manhibst@gmail.com).

2. Đề nghị bạn đọc tham gia góp ý cho phần An toàn cháy của dự thảo TCVN về Nhà Nhà ở riêng lẻ (Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Bảo Sơn; SĐT:0903400020; Email: songuyenarch@gmail.com).

Nội Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Du thao sua doi QCVN 06:2022/BXD lan 1

Du thao sua doi QCVN 06:2022/BXD lan 2

Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung để thiết  kế

DuThaoTCVN.NORL-thamdinh

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)