Hướng dẫn về việc bố trí diện tích đất làm nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thứ hai, 15/05/2023 17:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 565/SXD-QLN&TTBĐS ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về việc bố trí diện tích đất làm nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1884/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; điểm b khoản 2 Điều 1, điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì cơ chế ưu đãi dành 20% tổng diện tích đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, không áp dụng đối với trường hợp quỹ đất 20% trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đối chiếu quy định nêu trên với thực tế của dự án để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1884/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)