Hướng dẫn thực hiện khoản 5 Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Thứ hai, 15/05/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1865/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện khoản 5 Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Khoản 1 Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) quy định:

“1. Hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện sau đây:

a) Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04 tháng 01 năm 2008 và đã kết thúc trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 nhưng sau ngày 15 tháng 01 năm 2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;

b) Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Không ảnh hưởng các công trình lân cận;

d) Không có tranh chấp;

đ) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

e) Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Như vậy, Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định những trường hợp công trình vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 đáp ứng đủ 06 điều kiện theo quy định thì sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính và số lợi bất hợp pháp, có kết quả kiểm định chất lượng công trình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng.

Theo đó, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nghiên cứu để thực hiện. Trường hợp thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng thì thực hiện thủ tục về điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, … được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật của Luật Đất đai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1865/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)