Hướng dẫn quy định về giấy phép xây dựng công trình

Thứ hai, 15/05/2023 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1863/BXD-HĐXD gửi Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Đống Đa hướng dẫn áp dụng điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đối với dự án Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Dự án Tòa nhà Văn phòng Tập toàn Xăng dầu Việt Nam tại số 01, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình tại văn bản số 34/HĐXD-QLKT ngày 28/01/2022.

Theo quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “… Đối với các thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, kết quả thẩm định phải bổ sung nội dung yêu cầu chủ đầu tư gửi hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương kèm theo thông báo khởi công để theo dõi, quản lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định này”. Tuy nhiên, kết quả thẩm định của Cục Quản lý hoạt động xây dựng tại văn bản số 34/HĐXD-QLKT lưu ý chủ đầu tư phải thực hiện một số nội dung yêu cầu tại mục IV của văn bản số 34/HĐXD-QLKT trước khi tổng hợp, phê duyệt; không có nội dung  đánh giá các điều kiện về cấp giấy phép theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và các nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1863/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)