Hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp chậm thanh toán tiền thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Thứ hai, 15/05/2023 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3864/UBND-NĐ ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp chậm thanh toán tiền thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1856/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 của Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đã quy định người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện thanh toán tiền mua nhà ở theo phương thức trả tiền một lần hoặc trả dần trong thời hạn không quá 10 năm, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà ở và quy định cụ thể việc xử lý trường hợp người mua không trả tiền theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. Nghị định 61/CP không có quy định về thuê mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tại Mục 3 của Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ đã quy định cụ thể về trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả dần trong thời hạn 10 năm, theo đó người mua phải trả số tiền còn lại cộng với tiền lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng thương mại vào thời điểm thanh toán.

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Tại khoản 6 Điều 81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có quy định về xử lý chuyển tiếp, theo đó trường hợp đã ký hợp đồng về nhà ở trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà nội dung của hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng nhưng có các thỏa thuận khác với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này thì các bên tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối chiếu các quy định của pháp luật về nhà ở nêu trên với trường hợp nêu trong công văn 3864/UBND-NĐ ngày 21/4/2023 để giải quyết theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1856/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)