Lập dự toán dịch vụ công ích các trung tâm huyện lỵ

Thứ tư, 10/05/2023 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1804/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích các trung tâm huyện lỵ (chưa được công nhận là đô thị).

Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã ban hành:

- Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu dân cư nông thôn tập trung.

- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị cho các dịch vụ công ích đô thị, trong đó có duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

- Các Quyết định số: 591/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố các tập định mức dự toán làm cơ sở để các các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị, duy trì cây xanh đô thị, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Trường hợp các dịch vụ nêu tại văn bản số 378/SXD-QLXD không thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum nghiên cứu Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan để triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1804/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)