Báo cáo các khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD

Thứ ba, 18/04/2023 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1498/BXD-VP gửi các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo các khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD.

Thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Để có cơ sở tổng hợp và tìm ra nguyên nhân vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định, áp dụng QCVN 06:2022/BXD và các tiêu chuẩn có liên quan khác trong thời gian vừa qua, gửi về Bộ Xây dựng, trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Châu Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng (Số điện thoại 0979466865, địa chỉ Email hachau86kts@gmail. com).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1498/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)