Hướng dẫn thủ tục xây dựng cải tạo nhà xưởng cho Nhà máy Ford Việt Nam

Thứ năm, 27/04/2023 17:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1656/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Ford Việt Nam hướng dẫn thủ tục xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà xưởng cho Nhà máy Ford Việt Nam.

Về lập, thẩm định và phê duyệt (quyết định đầu tư) dự án: Về nguyên tắc, việc sửa chữa, cải tạo nhà xưởng phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, các quy định pháp luật có liên quan khác.

Theo nội dung văn bản số 941/2022/CV-FVL ngày 28/12/2022 của Công ty TNHH Ford Việt Nam, công trình Nhà số 11 đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997. Do vậy, để triển khai thực hiện cải tạo diện tích phần công trình phụ thành phần nhà xưởng như được nêu tại văn bản số 941/2022/CV-FVL chủ đầu tư cần thực hiện trình tự, thủ tục của dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình. Chủ đầu tư kiểm tra tổng mức đầu tư và các điều kiện khác của dự án sửa chữa, cải tạo để xác định dự án có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hay chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

- Trường hợp dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

- Trường hợp dự án có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư cần xác định nhóm dự án, cấp công trình để trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đúng quy định của pháp luật. Đối với bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế của công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng của dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; đối với các đối tượng còn lại, chủ đầu tư tổ chức thẩm định theo quy định.

Đối với việc đầu tư 02 lán nghỉ và 01 nhà vệ sinh (đầu tư xây dựng mới) cần phải thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt (quyết định đầu tư) dự án theo quy định.

Về cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình: Với các thông tin về việc sửa chữa, cải tạo như nêu tại văn bản 941/2022/CV-FVL thì các công trình này không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Trường hợp cần được hướng dẫn cụ thể, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương để xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp của địa phương.

Ngoài ra, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 để xác định cụ thể về công trình được miễn giấy phép xây dựng và phải có giấy phép xây dựng đối với các đối tượng công trình còn lại.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1656/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)