Lấy ý kiến góp ý nội dung Hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Thứ ba, 25/04/2023 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ được giao là Cơ quan tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 294/QĐ-BXD ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành Dự thảo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 26/5/2023 (kèm theo bản điện tử tới địa chi email phamhuuthanh.uda@moc.gov.vn) để tổng hợp và hoàn thiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050


Cục Phát triển đô thị

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)