Báo cáo tình hình quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật

Thứ sáu, 17/03/2023 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 993/BXD-HTKT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng tổ chức rà soát, đánh giá tình hình quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách quản lý và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Ủy ban báo cáo về tình hình quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo mẫu đề cương báo cáo được gửi kèm công văn này và gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 01/5/2023 để kịp thời tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_993-BXD-HTKT_17032023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 993/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)