Rà soát, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý và phát triển cấp, thoát nước

Thứ sáu, 17/03/2023 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 992/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý và phát triển cấp, thoát nước.

Theo đó, căn cứ: Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai xây dựng Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, Thoát nước.

Để có cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách trong Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, Thoát nước, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc về thực tiễn quản lý, phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn chồng chéo, bất cập khi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đề xuất những chính sách, nội dung cần được quy định trong Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, Thoát nước để giải quyết vấn đề còn phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật quy định (Có Đề cương báo cáo gửi kèm theo công văn này).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/4/2023.

(Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Quản lý Cấp nước, điện thoại: 0906.166.144 hoặc ông Lương Ngọc Khánh - Trưởng phòng Thoát nước và Xử lý nước thải, Cục Hạ tầng kỹ thuật, điện thoại: 0943.681.818.)

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_992-BXD-HTKT_17032023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 992/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)