Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài trong lĩnh vực thiết kế nội thất

Thứ sáu, 17/03/2023 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 977/BXD-QHKT gửi Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thiết kế nội thất.

Theo đó, căn cứ Điều 33 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 quy định:

1. Điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

c) Thông báo thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động.

2. Tổ chức hành nghề kiến trúc gồm văn phòng kiến trúc sư, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp khác được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Văn phòng kiến trúc sư do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.”.

 Như vậy, việc thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thiết kế nội thất phải có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, đồng thời được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Kiến trúc, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 977/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)