Hướng dẫn vướng mắc liên quan đến lập quy hoạch chi tiết khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Thứ tư, 08/02/2023 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 376/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc liên quan đến lập quy hoạch chi tiết khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

Khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định:

“2. Các khu chức năng có quy mô trên 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

3. Các khu vực trong khu chức năng hoặc các khu chức năng có quy mô dưới 500 ha, theo yêu cầu quản lý và phát triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.”.

Căn cứ quy định nêu trên, các khu chức năng có quy mô dưới 500 ha; các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt; các khu vực trong khu chức năng đều phải lập quy hoạch phân khu xây dựng. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực trong khu chức năng cần căn cứ vào quy hoạch phân khu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 376/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)