Thông báo bán tài sản thanh lý của Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ ba, 07/03/2023 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức chào bán thanh lý một số tài sản là máy móc, trang thiết bị văn phòng đã hết thời hạn khấu hao, sử dụng (Danh mục tài sản thanh lý tại file đính kèm).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/3/2023 đến trước ngày 14/3/2023.

- Tổ chức bán thanh lý: Thứ năm, ngày 16/3/2023.

- Hình thức thanh lý: Bán, hủy bỏ.

- Địa điểm: Tại phòng 102, Cục Hạ tầng kỹ thuật, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cục Hạ tầng kỹ thuật đề nghị các đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Cục Hạ tầng kỹ thuật và các cá nhân tổ chức nào có nhu cầu mua tài sản thanh lý đăng ký trong thời gian thông báo trên gửi về Văn phòng Cục Hạ tầng ký thuật để tổng hợp. (Liên hệ đồng chí Vũ Thanh Thủy – ĐT: 0439760271-104).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_126-HTKT-VP_06032023.pdf


Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)