Hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất đắp nền đường

Thứ sáu, 17/02/2023 18:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 543/BXD-KTXD Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất đắp nền đường dự án Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (tại Km6 +700) đến đường tỉnh 338 - Giai đoạn 1.

Theo đó, việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Định mức dự toán công tác vận chuyển đất được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ điều kiện cụ thể của công trình và các quy định của nhà nước để tổ chức lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 543/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)