Áp dụng định mức, đơn giá dự toán xây dựng công trình

Thứ sáu, 17/02/2023 18:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6268/H02-P7 ngày 29/12/2022 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại - Bộ Công An đề nghị cho ý kiến về việc áp dụng định mức, đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Học viện chính trị công an nhân dân Lào.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 541/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh lập dự toán gửi kèm văn bản số 6268/H02-P7 thì Dự án được lập năm 2022, nguồn vốn áp dụng cho Dự án là vốn ngân sách nhà nước Việt Nam cấp qua Bộ Công An Việt Nam, Dự án được đầu tư xây dựng tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Do vậy, việc triển khai dự án đầu tư sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp Dự án áp dụng quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc sử dụng định mức, giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình thực hiện như sau:

- Về định mức: thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Đối với định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh trong quá trình lập dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Về đơn giá xây dựng công trình: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo thuyết minh lập dự toán gửi kèm theo văn bản số 6268/H02-P7, một số vật tư, vật liệu được xác định theo phương án vận chuyển từ Việt Nam sang. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đánh giá, so sánh với giá các vật tư, vật liệu này tại thị trường Lào để có thêm thông tin, cơ sở đánh giá sự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư của Dự án. Đối với việc xác định đơn giá nhân công, trường hợp một số công tác phải sử dụng nhân công của Việt Nam, chủ đầu tư lưu ý chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán đủ các chi phí bổ sung cho người lao động thực hiện các công việc tại nước ngoài (như chi phí di chuyển, liên lạc, và các phụ cấp sinh hoạt...).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 541/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)