Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 30/01/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 254/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án đối với dự án án có cấu phần xây dựng quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k=0,8”.

Đối với Ban quản lý dự án được thành lập theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD thì chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1,0. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_254-BXD-KTXD_30012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 254/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)