Hiệu lực thi hành của Thông tư số 13/2019/TT-BXD

Thứ năm, 19/01/2023 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2802/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 04/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình hỏi về nội dung liên quan đến hiệu lực thi hành của Thông tư số 13/2019/TT-BXD.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (trên cơ sở Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Hiện nay, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_232-BXD-KTXD_19012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 232/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)