Công nhận Tổng hội xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ ba, 03/01/2023 10:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1366/QĐ-BXD về việc công nhận Tổng hội xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức là hội viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng sau:

1. Khảo sát xây dựng;

2. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Thi công xây dựng công trình;

6. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: THX.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1366/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)