25 cá nhận được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng

Thứ ba, 03/01/2023 10:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1343/QĐ-BXD ngày 26/12/2022 về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2019-2021, gồm:

Báo Xây dựng

1. Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Phóng viên, Ban Kinh tế;

2. Ông Vũ Thường Chiến, Trưởng Ban Báo Xây dựng điện tử.

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

3. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lí thị trường bất động sản;

4. Bà Phạm Thị Thu Hà, Chuyên viên chính, Phòng Quản lí, phát triển nhà ở xã hội.

Cục Công tác phía nam

5. Ông Nguyễn Trung Kiên, Truởng phòng, Phòng Quản lý Xây dựng;

6. Ông Phù Văn Toàn, Viên chức Trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam.

Vụ Tổ chức cán bộ

7. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng.

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

8. Bà Lưu Linh Hương, Chuyên viên chính;

9. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Chuyên viên chính.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

10. Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

11. Ông Nguyễn Hữu Thành, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

12. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

13. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

14. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; 

15. Ông Trịnh Minh Nguyên, Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

16. Ông Phạm Xuân Trường, Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

17. Ông Nguyễn Hoài Vũ, chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

18. Ông Mai Duy Vũ, chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

19. Ông Lê Đình Khanh, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

20. Ông Đỗ Văn Thủy, Tổ trưởng tổ cầu trục bậc 7/7, phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

21. Ông Vũ Như Hùng, Phó Trưởng phòng Xây dựng, Ban dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

22. Ông Lương Văn Khương, Nhân viên, Ban dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

23. Ông Nguyễn Đình Phan, Nhân viên, Ban dự án điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

24. Ông Lê Văn Thịnh, Phó giám đốc, Ban dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

25. Ông Nguyễn Minh Đạt, Trưởng phòng Vật tư, Ban dự án Điện Long Phú 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1343/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)