Hướng dẫn vấn đề về thanh toán chi phí dự phòng của giá gói thầu thi công xây lắp đối với loại hợp đồng trọn gói có giá cố định

Thứ ba, 20/12/2022 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5764/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn vấn đề về thanh toán chi phí dự phòng của giá gói thầu thi công xây lắp đối với loại hợp đồng trọn gói có giá cố định.

Theo đó, việc thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Do trong nội dung văn bản số 975/BQL-QLDA2 chưa nêu cụ thể thời gian ký kết các hợp đồng, quy định pháp luật áp dụng đối với các hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Trường hợp các hợp đồng đã ký thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì điều kiện áp dụng giá hợp đồng trọn gói và việc thanh toán hợp đồng trọn gói được quy định lần lượt tại điểm a khoản 5 Điều 15 và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc xác định dự toán/giá gói thầu xây dựng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu tương ứng với từng thời kỳ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5764-BXD-KTXD_20122022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5764/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)