Hướng dẫn trường hợp điều chỉnh giá gói thầu theo định mức ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Thứ ba, 20/12/2022 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5760/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn trường hợp điều chỉnh giá gói thầu theo định mức ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Theo nội dung báo cáo tại văn bản số 1178/BHTĐT-DA1 và văn bản số 2088/BHTĐT-DA1, Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được lập và quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về lập và quản lý chi phí theo Nghị định này.

Tại thời điểm chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp của Dự án (gói thầu số 15 và gói thầu số 16), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019). Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020), trong đó, định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD, trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

Hai gói thầu số 15 và 16 của Dự án đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu (ngày 27/3/2020 đối với gói thầu 16 và ngày 16/4/2020 đối với gói thầu 15) sau khi Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị Hồ Chí Minh báo cáo Người quyết định đầu tư để quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD đảm bảo đúng quy định.

Nội dung tại mục 3 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 quy định việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù (nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết số 108/NQ-CP) sau khi được ban hành, không quy định cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng đối với các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, pháp luật về hợp đồng xây dựng áp dụng cho hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5760-BXD-KTXD_20122022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5760/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)