Áp dụng chỉ số giá xây dựng trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thứ ba, 20/12/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5759/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. 

1. Việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với các gói thầu xây dựng (XL01 - XL04) đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Văn bản số 4533/BXD-KTXD ngày 07/10/2022.

3. Theo nội dung Văn bản số 1857/BQLDA6-KHTH hợp đồng của các gói thầu (XL01 - XL04) là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá (Pn) hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Việc sử dụng Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Chỉ số giá gốc và chỉ số giá tại thời điểm thanh toán phải phản ánh được biến động giá bình quân của thị trường tương ứng với khoảng thời gian xác định đối với từng loại chỉ số giá theo quy định tại mục 1 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD (28 ngày trước ngày đóng thầu và trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán).

- Chỉ số giá được lựa chọn để điều chỉnh giá hợp đồng là chỉ số giá xây dựng và phải được thỏa thuận tại hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên trước khi điều chỉnh, đảm bảo phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5759-BXD-KTXD_20122022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5759/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)