Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 20/12/2022 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Về nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây dựng: (i) Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đề xuất các cơ chế chính sách thông thoáng, rút ngắn các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư xây dựng, thuê mua nhà ở xã hội; (ii) Nghiên cứu, xem xét sửa đổi nguyên tắc về bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo hướng: Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; giá bán do các bên thỏa thuận (không cần thiết phải sau 05 năm). Người mua lại nhà ở xã hội phải có các giấy tờ xác nhận về đối tượng và điều kiện theo quy định, nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng để được xét duyệt”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5757/BXD-QLN trả lời như sau:

Về kiến nghị  “Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đề xuất các cơ chế chính sách thông thoáng, rút ngắn các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư xây dựng, thuê mua nhà ở xã hội”

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó đã sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện.

Đồng thời, ngày 16/8/2021 Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số  100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, Thông tư đã dành 01 Chương quy định cụ thể về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ; thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Các quy định này đã góp phần minh bạch hóa thủ tục hành chính giúp cho người dân khi đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 (trong đó có nội dung quy định về quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội nhằm giải quyết những bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư dự án), dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung quy định về quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội theo hướng rõ ràng, minh bạch.

Về kiến nghị “Nghiên cứu, xem xét sửa đổi nguyên tắc về bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo hướng: Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; giá bán do các bên thỏa thuận (không cần thiết phải sau 05 năm). Người mua lại nhà ở xã hội phải có các giấy tờ xác nhận về đối tượng và điều kiện theo quy định, nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng để được xét duyệt”:

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội liên quan đến việc sửa đổi quy định nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách này trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5757/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)