Bộ Xây dựng góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn

Thứ sáu, 09/12/2022 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5567/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương góp ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An.

Dự án thủy điện Châu Thôn được xây dựng tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3095/QĐ-BCT ngày 10/4/2014, theo đó nhà máy thủy điện có công suất 27MW.

Về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng đã góp ý kiến tại Văn bản số 2482/BXD-HĐXD ngày 07/7/2022. Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 6988/BCT-ĐL ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương được đề xuất Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Dự án) với quy mô công suất 29,8MW gồm 02 tổ máy.

Đối với thiết kế sơ bộ thuộc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án gửi kèm Văn bản số 6988/BCT-ĐL ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương đã được cập nhật, hoàn thiện các bản vẽ thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình của dự án, bao gồm: Bản đồ vị trí công trình, bản đồ giao thông khu vực dự án; sơ đồ bậc thang thủy điện trên suối Nậm Tột và sông Quang; bản vẽ tổng mặt bằng công trình, cụm công trình đầu mối gồm các mặt cắt của hệ thống đập; tuyến năng lượng gồm các mặt cắt dọc và cắt ngang tuyến năng lượng, mặt bằng hầm dẫn nước, các mặt cắt gia cố hầm, hệ thống kênh dẫn nước, nhà máy thủy điện và hạng mục công trình phụ trợ; cập nhật, bổ sung các bản vẽ sơ đồ đấu nối nhà máy điện lên lưới điện quốc gia, trạm phân phối và mặt bằng bố trí thiết bị, nhà quản lý vận hành.

Bộ Công Thương rà soát, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch, dự án đảm bảo sự phù hợp và yêu cầu cân bằng công suất tổng thể các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt và căn cứ những nội dung dưới đây để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh quy hoạch Dự án theo các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện, vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan:

- Cần bổ sung, cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch nội dung đánh giá tổng thể về các công trình thủy điện có liên quan đến Dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong việc phát triển các dự án trong cùng bậc thang thủy điện; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và các công trình có liên quan đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

- Về sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án đã được rà soát, thay thế các tiêu chuẩn hết hiệu lực, tuy nhiên việc cập nhật cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Dự án có đặc thù là nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình. Do vậy, khi xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Đồng thời theo địa hình khu vực có gom, chuyển nước làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và nhu cầu dùng nước của hạ du. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, ... Nội dung này cần được phân tích, đánh giá và cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai thiết kế, thi công xây dựng của dự án.

- Bộ Công Thương cần kiểm soát việc cập nhật các nội dung như đã nêu trên cùng các nội dung về hệ thống các văn bản pháp lý của dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án để đảm bảo tính thống nhất, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Tài nguyên nước, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5567-BXD-HDXD_09122022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5567/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)