Hướng dẫn thiết kế chiều cao công trình phù hợp QCVN 06:2021/BXD cho Trường liên cấp chất lượng cao

Thứ tư, 30/11/2022 17:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 2154/TMXD-KHDA ngày 10/11/2022 của Tổng Công ty cổ phần thương mại xây dựng xin ý kiến về Hướng dẫn thiết kế chiều cao công trình phù hợp QCVN 06:2021/BXD cho Trường liên cấp chất lượng cao tại khu đất ký hiệu MN-1 và THCS-1 thuộc dự án Khu Đô thị mới Kim Chung Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5453/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, đã quy định tại Bảng H4, phụ lục H liên quan đến số tầng lớn nhất hoặc chiều cao cho phép lớn nhất của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập, quy định chức năng chính của công trình trường học nằm trong khối nhà học độc lập. Đối với các tòa nhà có chiều cao tầng, cao trên chiều cao cho phép được quy định trong Bảng H4 (QCVN 06:2021/BXD), chức năng chính của công trình phải được bố trí tại chiều cao cho phép. Phía trên chiều cao cho phép (nếu có) chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ. Theo đó, khi tiến hành thiết kế trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), chỉ được bố trí các phòng/lớp học dành cho học sinh từ tầng 3 trở xuống, phía trên tầng 3 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ; (2) Trường THCS chỉ được bố trí các phòng/lớp học dành cho học sinh từ tầng 4 trở xuống; phía trên tầng 4 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ.

Căn cứ quy định tại QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô-tô, trong các công trình trường học (nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F4.1), không được bố trí gara ô-tô tại tầng hầm. Khi thiết kế phần ngầm của công trình, phải tuân thủ quy hoạch xây dụng không gian ngầm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng không gian ngầm, việc xây dựng phần ngầm của công trình do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét quyết định, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển không gian ngầm của địa phương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5453-BXD-KHCN_30112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5453/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)