Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

Thứ năm, 24/11/2022 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5337/BXD-HĐXD gửi Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.

Theo đó, công trình Trụ sở làm việc Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại số 185A, phố Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 292/SXD-TĐ ngày 07/02/2007, cấp giấy phép xây dựng số 07 GP/SXD ngày 22/01/2009 và gia hạn giấy phép xây dựng tại văn bản số 05 CV/QLCP-SXD ngày 01/02/2010.

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng, chủ đầu tư đã điều chỉnh một số nội dung so với giấy phép xây dựng. Tại Thông báo số 25/TB- TTr(Đ1) ngày 11/6/2013 về kết quả kiểm tra công trình xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để thực hiện điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng đã cấp theo đúng các quy định hiện hành trước khi tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo.

Theo nội dung văn bản số 420/NHPT.SGDI-XDCB nêu trên thì Thông báo số 1148/GĐ-GĐ3 ngày 04/10/2018 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, tại thời điểm kiểm tra, công trình thuộc dự án đã tổ chức thi công xong và chủ đầu tư đã đưa công trình vào khai thác, sử dụng từ năm 2015 mà chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh, chưa thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu.

Tuy nhiên, do công trình đã đưa vào khai thác sử dụng và pháp luật về xây dựng không có quy định cho việc thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp này. Do đó, đề nghị chủ đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý trật tự xây dựng tại địa phương để được hướng dẫn về việc chưa thực hiện các yêu cầu của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tại thông báo kiểm tra công trình xây dựng nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5337-BXD-HDXD_24112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5337/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)