Hướng dẫn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng

Thứ sáu, 25/11/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5358/BXD-KHCN gửi Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc chấp thuận giải pháp thiết kế PCCC của Đài kiểm soát không lưu thuộc Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tháp điều khiển không lưu là công trình có những đặc điểm riêng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2021/BXD. Việc lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn NFPA 101 (2021) có những điều khoản tương tự như NFPA 5000 (2021) và International building code (2021) của Hoa Kỳ và các văn bản kỹ thuật khác cũng đã có những điều khoản tương đương (ví dụ các điều: 11.3.4 của NFPA 101 (2021); điều 31.6.13 của NFPA 5000 (2021); điều 412.2 của International building code). Ngoài ra, trong hướng dẫn thiết kế (Lệnh số 6480.7 D ban hành này 11/8/2004) của cơ quan Quản lý hàng không dân dụng liên bang Hoa Kỳ (FAA) cũng có viện dẫn đến các quy định đảm bảo an toàn cháy và an toàn sinh mạng được nêu trong NFPA 101,... Như vậy, việc Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn NFPA 101 (2021) và NFPA 5000 (2021) để áp dụng cho Đài kiểm soát không lưu thuộc Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” - Dự án, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là phù hợp với pháp luật về xây dựng và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.

Khi lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài để áp dụng, phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây dựng, cho công trình theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Hồ sơ thiết kế phải được thuyết minh làm rõ, phù hợp nguyên tắc nêu tại điểm 1.1.10 (QCVN 06:2021/BXD), gửi cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5358_BXD_KHCN_25112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5358/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)