Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc Cục Phát triển đô thị

Thứ sáu, 25/11/2022 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1098/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc Cục Phát triển đô thị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, gồm:

Tập thể:

1. Cục Phát triển đô thị;

2. Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị;

3. Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị.

Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng;

2. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng phòng, Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị;

3. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng;

4. Bà Đỗ Trúc Phương, Phó trưởng phòng, Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị.

5. Bà Lê Hồng Thủy, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Phát triển đô thị;

6. Bà Trần Lâm Hà, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và xúc tiến dự án;

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Viên chức, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1098/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)