Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến

Thứ ba, 29/11/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5419/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần VP Silica hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến.

Theo báo cáo của Công ty, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến (với các mã HS: 2505.10.00, 2505.90.00, 2505.10.00.10, 2505.10.00.20) của doanh nghiệp được khai thác từ các đơn vị có Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, …

Các sản phẩm cát trắng silic (có mã HS: 2505.10.00, 2505.90.00, 2505.10.00.10) phù hợp với quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Riêng sản phẩm có mã HS 2505.10.00.20 chưa có trong danh mục tại Phụ lục I của Thông tư số 04/2021/TT-BXD nhưng đã có trong danh mục của Nghị định số   101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên đảm bảo đã qua chế biến (có kích thước cỡ hạt từ 500 µm, hàm lượng SiO2 ≥ 99,3%; Fe2O3 ≤ 0,01%, độ ẩm ≤ 5%). Ngoài ra, việc thực hiện xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 và văn bản số 3930/VPCP-CN ngày 26/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để áp mã số HS hàng hóa, thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến đảm bảo đúng nguồn gốc, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BXD, Nghị định số 101/2021/NĐ-CP nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5419-BXD-VLXD_29112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5419/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)