Hướng dẫn thực hiện thủ tục kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Thứ ba, 29/11/2022 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5409/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngô Mây hướng dẫn thực hiện thủ tục kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với loại hình căn hộ du lịch.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai khi đáp ứng các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không quy định yêu cầu chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không phải là nhà ở phải nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng có văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5409-BXD-QLN_29112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5409/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)