Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng

Thứ ba, 05/07/2022 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 582/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021 gồm:

1. Phòng Kinh tế - Kế hoạch;

2. Phòng Kỹ thuật;

3. Phòng Tổng hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 582/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)