Bộ Xây dựng góp ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1

Thứ tư, 23/11/2022 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5330/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên.

Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1 được đầu tư xây dựng tại xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-BCT ngày 05/3/2021, theo đó Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1 có công suất 6MW. Dự án được đề xuất điều chỉnh quy hoạch với diện tích lưu vực đến tuyến đập 75,6km2; mực nước dâng bình thường 630m và 1200m; cột nước lớn nhất 81,88m và quy mô công suất 5MW. Hồ sơ cần hoàn chỉnh những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên:

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1 cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1 được bố trí trên dòng suối Nậm He có diện tích lưu vực lớn, có nhiều núi cao, địa hình dốc từ Tây sang Đông, suối có độ dốc lớn. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Nậm He nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Bản đồ vị trí công trình; bản vẽ các phương án sơ đồ khai thác; bản vẽ chung sơ đồ khai thác; tổng mặt bằng công trình; các bản vẽ cụm đầu mối, tuyến năng lượng; bản vẽ mặt bằng, cắt dọc và cắt ngang nhà máy thủy điện; sơ đồ đấu nối lưới điện. Tuy nhiên còn thiếu thiết kế sơ bộ phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030; Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cần bổ sung giá tác động, dự báo tác động của dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu. Đối với việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn với cao độ tại vị trí nghiên cứu thay đổi từ khoảng 600m đến hơn 900m. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Về giấy phép xây dựng: Trong trường hợp công trình thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên sau điều chỉnh không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cần căn cứ những nội dung hướng dẫn về giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5330-BXD-HDXD_23112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5330/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)