Hướng dẫn xây dựng quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác

Thứ ba, 22/11/2022 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5309/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn xây dựng Quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Quy định).

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đã quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng. Trong đó, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng.

Nội dung Quy định cần xác định đối tượng, kinh phí, thời gian, hình thức thực hiện,… trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tuân thủ các quy định hiện hành về Luật ngân sách nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đối với việc ban hành biểu mẫu, thủ tục hành chính có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng sẽ được nghiên cứu, rà soát và cập nhật trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trong thời gian tới.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5309-BXD-HTKT_22112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5309/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)