Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ sáu, 18/11/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5269/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tại Khoản 1 Điều 48 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Khoản 25 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định: Ủy ban nhân nhân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân giao trách nhiệm quản lý hành chính khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu quy định để thực hiện.

Ngày 08/3/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế Đánh số và gắn biển số nhà kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD. Tại Điều 4 của Quy chế này đã quy định rõ nguyên tắc đánh số nhà. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung của Quy chế 05 để thực hiện theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5269-BXD-QLN_18112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5269/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)