Mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Xây dựng năm 2022"

Thứ hai, 21/11/2022 13:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành năm 2022, nhằm triển khai thực hiện việc tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022 cho các đối tượng liên quan, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022" tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và tại Nha Trang vào ngày 02 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm: Chi tiết theo giấy mời gửi kèm.

- Nội dung: (1) Giới thiệu Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (2) Giới thiệu Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Giới thiệu nội dung, quy trình về cấp phép môi trường và báo cáo ĐTM cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng; (4) Giới thiệu Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2022 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Bộ Xây dựng trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân, tổ chức liên quan tham dự Hội thảo.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
HTPB VBPLve MT2022.rar

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)