Hướng dẫn cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tư, 09/11/2022 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5043/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (viết tắt là Nghị định số 85/2020/NĐ-CP), việc xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc thuộc thẩm quyền của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ hành nghề kiến trúc ban hành theo Thông tư 03/2020/TT-BXD được ghi theo các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc. Lĩnh vực hành nghề được Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quyết định dựa trên nguyện vọng, lĩnh vực được đào tạo và quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc được kê khai trong Đơn đề nghị của cá nhân xin cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Việc bổ sung lĩnh vực hành nghề kiến trúc có thể bổ sung vào chứng chỉ cũ hoặc cấp phôi mới, tuy nhiên phải đảm bảo quản lý thống nhất về mã số chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5043-BXD-QHKT_09112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5043/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)