Hướng dẫn về công tác đấu thầu trong trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch

Thứ sáu, 11/11/2022 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5088/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác đấu thầu trong trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Khoản 1 Điều 82 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.”.

Điều 83 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật Đấu thầu.

Do đó, liên quan đến các hình thức đấu thầu để lựa chọn tư vấn lập quy hoạch (bao gồm cả hình thức chỉ định thầu), đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5088-BXD-QHKT_11112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5088/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)