Lập quy hoạch chung thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thứ sáu, 11/11/2022 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5087/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Tân An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định “Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới”.

Khoản 2 Điều 3 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định “Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch đô thị và nông thôn, được đầu tư xây dựng từng bước đạt tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật”.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định song chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lập quy hoạch chung đô thị Tân An với phạm vi lập quy hoạch khoảng 150 km2 (mở rộng khoảng 45,51% so với diện tích thành phố hiện nay) và định hướng mở rộng không gian đô thị về các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ và Châu Thành với dân số quy hoạch khoảng 500.000 người như nội dung văn bản 4187/SXD-QHKT nêu là ngoài phạm vi ranh giới hành chính của Thành phố. Vì vậy, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tân An cần thực hiện theo trình tự đối với đô thị mới được quy định tại các Đều 19, 28, 41, 42, 43,44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14.

Trường hợp hồ sơ quy hoạch tỉnh có xác định nội dung đề xuất nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh Long An cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập quy hoạch.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5087-BXD-QHKT_11112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5087/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)