Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

Thứ sáu, 11/11/2022 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Bộ Xây dựng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Bộ Xây dựng có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ, lãnh đạo vào chuyên viên các đơn vị được giao triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ phổ biến những nội dung liên quan tới thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; tình hình, kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được xem là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ điện tử.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách quy định; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương tổ chức rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo, chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực; thúc đẩy báo cáo điện tử, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu và kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phát triển, sử dụng các công cụ kỹ thuật số phục vụ chỉ đạo, điều hành và giám sát việc thực thi.

Hội nghị tạo điều kiện để lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các địa phương, công chức trực tiếp phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị nắm bắt và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã được đề ra.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)