Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng

Thứ năm, 27/10/2022 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4814/BXD-KTXD gửi  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng như nội dung văn bản số 2054/SKH-KGVX được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực quy định tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi tiết và phương pháp xác định chi phí làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4814-BXD-KTXD_27102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4814/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)