Hướng dẫn về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu

Thứ năm, 27/10/2022 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4813/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc tính chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong giá gói thầu.

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án (nêu tại văn bản số 585/BQLDAGT-KH&QLĐT) là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này: “giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế”.

Việc tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Luật thuế tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, Luật phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4813-BXD-KTXD_27102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4813/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)